Geen items in winkelmandje

Retourzendingen

Alle artikelen kan je binnen 14 dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna je je geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/ verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Omniversum worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen, kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De kosten voor het retour zenden van een artikel zijn voor rekening van de klant tenzij anders overeen gekomen.

Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Omniversum onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail en een duidelijk uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Omniversum zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je artikel niet accepteert op gegronde redenen.

In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Omniversum zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Omniversum neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

Indien je iets terugstuurt, volg dan deze stappen:
1. Stuur een e-mail naar administratie@omniversum.nl zodat wij je verzending verwachten. LET OP: vermeld in het onderwerp van je e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat je via e-mail hebt ontvangen.
2. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
3. Verstuur de artikelen naar Omniversum, Postbus 30313, 2500 GH Den Haag

Wanneer Omniversum de verzendkosten voor haar rekening neemt, geven we je een ander verzendadres.